Privacy verklaring

Een organisatie of bedrijf is verplicht  betrokkenen te informeren over wat er met persoonsgegevens gebeurd.  MyBliss heeft daarom ook een privecyverklaring.
1. Identiteit:
Nagelstudio MyBliss, gevestigd te Balkbrug, vertegenwoordigd door Denise Oranje is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens zoals benoemd in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Nagelstudio MyBliss
De Haar 1
7707 PK Balkbrug
Tel: 06-46308031
E-Mail: info@mybliss.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken:
Nagelstudio MyBliss verwerkt alleen de volgende persoonsgegevens welke u zelf aan ons verstrekt bij het maken van een afspraak, tijdens een behandeling of bij een verzoek voor informatie:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-Mail adres
– Foto’s van uw handen (alleen met expliciete mondelinge toestemming uwerzijds)
Wij verwerken nadrukkelijk geen persoonsgegevens die onder de wet AVG/GDPR vallen in de categorie bijzondere persoonsgegevens of medische gegevens. Tevens behandelen wij geen personen jonger dan 18 jaar en leggen wij hier dus ook geen persoonsgegevens van vast.
3. Met welk doel en welke grondslag verwerken wij deze persoonsgegevens:
Nagelstudio MyBliiss verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Wettelijke eisen aan verwerking van administratie
– Plannen van afspraken/agenda
– Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
– Afhandeling van betalingen
– U te informeren bij wijzigingen in onze dienstverlening
– Plaatsing van gastenboek berichten op onze website, optioneel sturen wij u een bedankje
– Foto’s kunnen na expliciete toestemming door ons gebruikt worden voor promotie doeleinden op onze website en social media pagina’s
4. Hoe lang bewaren we uw gegevens:
Nagelstudio MyBliss bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van bovenstaande doelen. Gegevens die niet vallen onder wettelijke bewaartermijnen zullen wij maximaal 12 maanden na uw laatste bezoek aan onze nagelstudio verwijderen. 

Uitzondering hierop vormen de foto’s welke wij gebruiken op onze website en social media pagina’s. Voor plaatsing worden deze volledig geanonimiseerd. Indien u uw toestemming voor plaatsing intrekt dient u hiervoor een verzoek bij Nagelstudio MyBliss in te dienen.
5. Delen van gegevens met derden:
Nagelstudio MyBliss deelt uw gegevens niet met derden tenzij dit vanuit een wettelijke verplichting noodzakelijk is. 
6. Internet (website/cookies): s 
Nagelstudio MyBliss maakt op haar website alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die onze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de werking en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website op alle apparatuur goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeur instellingen. Tevens kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
7. Externe gegevens opslag en beheer: 
Nagelstudio MyBliss  maakt gebruik van diensten van derden voor de website en E-Mail, deze worden echter door ons zelf beheerd waarbij de derde partijen (contractueel) geen toegang tot de data en daarmee eventueel opgeslagen persoonsgegevens (gastenboek/E-Mail) hebben.
8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft te alle tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, dat wil zeggen dat wij uw gegevens voor u verzamelen en  aan u of een derde van uw keuze aanleveren.
U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan info@mybliss.nl
Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Ter controle dat het verzoek wel van u afkomstig is verzoeken wij u wel om zich te legitimeren door een bezoek aan onze nagelstudio of door een kopie van een identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Als u een kopie meestuurt, maakt u dan wel de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort (MRZ), paspoort nummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar vanwege privacy.
Mocht u meer informatie betreffende privacy en wetgeving willen weten of een klacht hebben die u bij de toezichthouder wil indienen, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
9. Beveiliging:
Nagelstudio MyBliss neemt uw privacy zeer serieus en zal passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht u desondanks zorgen of vragen hebben met betrekking tot de persoonsgegevens die Nagelstudio MyBliss van u verwerkt dan kunt u contact opnemen met ons.
10. Versie informatie:
Huidige versie is 1.0, gepubliceerd op 1 november 2019*
© Copyright 2019 - mybliss.web3090.your-webhost.nl 
btw identificatienummer NL002042465B67